הדמיות לפרויקט גמר גרינפיס ישראל

תכנון: איילת כהן, הנדסאית אדריכלות

תכנון מבנה אקולוגי המתמקד בעולם המים

במרכז החלל המרכזי מוצבים שלושה אקווריומים המכילים זנים שונים של דגים

ובקצהו מוצבים מפל ובריכת נוי