הצעה לתכנון בית כנסת קהילתי מבוא חורון

התכנון מתכתב עם הצורך לחיבור בין הקהילות השונות

על ידי יצירת מספר חללי תפילה נפרדים, המתמזגים האחד עם השני לכדי מבנה קוהרנטי אחד